TAP DANCE

Technika tanca polegająca ba wyszukiwaniu rytmów za pomocą butów podbitych blaszkami, buty wysokotonowe, są często że specjalnymi gumowymi hamulcemi…

Read More